EDZ ANTENNA 11 METER
By HS9DMC ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗


วันหยุดสงกรานต์ ลองทำสายอากาศ EDZ ANTENNA 11 METER โดยยึดแบบของต่างประเทศ (เวบ http://home.telkomsa.net/jeanward/EDZ.html http://www.raptorzone.co.za/EDZ.html) รายละเอียดเบื้องต้นตามนี้ครับ..
   
      ขอบคุณภาพนี้ จาก http://home.telkomsa.net/jeanward/images/EDZ_construction_details.gif

   
      ขอบคุณภาพนี้ จาก http://home.telkomsa.net/jeanward/images/EDZ_radiation_pattern_mounting_details.gif

รายการอุปกรณ์และรายละเอียดการทำ

(๑) ใช้สายไฟอ่อน แบบสายฝอย (สายชนิด VSF) ขนาด 1.5 ตร.มม. มาทำเป็นสายอากาศไดโพล

(๒) ความยาวของไดโพล ยาวด้านละ 655 เซ็นติเมตร (ยาวตามแบบของต่างประเทศ)

(๓) ใช้ท่อ PVC สีขาวขนาด 16 ม.ม. ที่เค้าใช้สำหรับร้อยสายไฟฟ้ามาเป็นฉนวนกันและเป็นตัวยึดจับไดโพลทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

(๔) สตับยาว 167 เซ็นติเมตร (แต่ในแบบของต่างประเทศยาว 137 เซ็นติเมตร) ซึ่งตรงนี้ในเวบเค้าบอกว่าความยาวส่วนนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่ 130 ถึง 204 เซ็นติเมตร

(๕) ยึดสตับห่างกัน 5 เซ็นติเมตร โดยใช้หลอดกาแฟที่ค่อนข้างแข็งหน่อย มาเจาะรูให้ห่างกัน 5 เซ็นติเมตร (ดูภาพเอาแล้วกันนะ)

(๖) ทำบาลันกระแส ด้วยการพันสาย RG-58 จำนวน 7 รอบ ลงบนก้นขวดน้ำอัดลมพลาสติดขวดใหญ่ (ซึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 12 เซ็นติเมตร พอดี)

   

(๗) เมื่อประกอบสายอากาศเสร็จแล้วติดตั้งสูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร

   

(๘) วัดค่า SWR ที่ความถี่ 27.52 MHz ได้ 1.18

   

(๙) แต่เมื่อดูจากกราฟพบว่า SWR ลงได้ถึง 1.0 ที่ความถี่ 27.3 MHz

   


(๑๐) ด้วยความคันมือ จึงลองตัดความยาวสตับให้เหลือ 160 เซ็นติเมตร ปรากฏว่า SWR ไปลง 1.0 ที่ความถี่ 27.8 MHz (ไม่ได้ถ่ายภาพมาให้ดู)