สายอากาศไดโพล 2 สแต็ก

 
                       
 ขนาดและระยะ ที่ใช้กับความถี่ 144.700 MHz

สายเฟสชิ่งยาวเส้นล่ะ 170.9 เซนติเมตร

สายอากาศต้นนี้ HS9OUF ใช้งานอยู่ที่สงขลา