๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

  การติดตั้ง ntpclient บน OpenWRT เพื่อเทียบค่าเวลาให้ตรงกับมาตรฐาน  

หลังจากที่เราอัพเดทเฟิร์มแวร์ของ WRT54G (WRT54G V1 , V2 , V3 , V3.1 และ WRT54GL V1.1) ให้กลายเป็น OpenWRT แล้ว  ให้ทำการ Login เข้าสู่หน้าจอ Terminal ของ OpenWRT (หน้าจอของ OpenWRT แบบ Text Mode)

(1) ถ้าเรารัน APRX อยู่ก่อนนี้  ให้ทำการ stop มันเสียก่อน ด้วยคำสั่ง 
      # /etc/init.d/aprx stop

     

(2) ทำการติดตั้งโปรแกรม ntpclient โดยวิธีที่ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาเก็บไว้ (ทำให้ประหยัดเนื้อที่ของหน่วยความจะของเครื่อง) โดยใช้คำสั่ง
      # opkg install http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1-rc4/brcm-2.4/packages/ntpclient_2007_365-4_brcm-2.4.ipk
หลังจาก enter ไปแล้ว ให้รอระบบทำงานสักครู่ โดยเครื่องจะทำการติดตั้งโปรแกรม ntpclient ลงในเครื่อง WRT54G... รอจนเสร็จ


(3) ลองตรวจเช็คเวลาดู ว่าระบบตั้งค่าเวลาให้เรียบร้อยแล้วหรือยัง โดยใช้คำสั่ง
      # date

     

(4) ดูว่า วัน-เวลา ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ (ตอนนี้เวลาน่าจะตรงแล้วน่ะครับ เพราะตอนที่เราทำการติดตั้งโปรแกรม ntpclient ลงเครื่อง มันจะเทียบเวลาให้เองโดยอัตโนมัติ)


(5) และเพื่อให้เครื่อง WRT54G ของเราเทียบเวลาให้ตรงอยู่เสมอ เราก็จะทำการเขียนสคริปส์คำสั่งขึ้นมาเพื่อควบคุมให้เครื่องทำการเทียบเวลาตามระยะที่กำหนด โดยเริ่มจากสร้างไฟล์ชื่อ root เพื่อเอาไว้เก็บคำสั่งดังกล่าว 
      # nano /etc/crontabs/root

     (6) เครื่องจะสร้างไฟล์ชื่อ root พร้อมกับเปิดหน้าจอของไฟล์ root ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราเขียนสคริปส์คำสั่งลงไปได้ ดังนี้
      ### to timesync at 11 minutes of every hour #####
      11 * * * * /usr/sbin/ntpclient -h time.navy.mi.th -c 1
((( ความหมายคือ บรรทัดแรกเป็นคอมเม้นต์เฉยๆ ไม่ต้องใส่ก็ได้ แต่ใส่ไว้ก็ดี , บรรทัดที่สอง กำหนดว่า ในนาทีที่ 11 ของทุกชั่วโมง ของทุกวัน ให้เครื่องทำการเทียบเวลากับ time server ชื่อ time.navy.mi.th ...ตรงนี้เปลี่ยนได้ตามชอบนะครับว่าจะให้มันเทียบเวลาตอนไหน กับ server ใด ก็กำหนดเอาเอง )))

     


เสร็จแล้ว save ไฟล์ แล้วปิดหน้าจอการเขียนไฟล์


(7) ลองเรียกดูว่ามีไฟล์ที่เราเขียนขึ้นมาแล้วหรือยัง ด้วยคำสั่ง
      # ls -l /etc/crontabs/
จะเห็นว่ามีไฟล์ชื่อ root ที่เราเพิ่งเขียนสคริปส์ลงไป (กรอบสีเหลือง อันบน)


(8) ทำการเปลี่ยนโหมดของไฟล์ root เพื่อให้มันสามารถรับใช้งานได้ ด้วยคำสั่ง
      # chmod 755 /etc/crontabs/root

(9) เรียกดูไฟล์ root อีกครั้ง... (สังเกตสีของชื่อไฟล์ root เปลี่ยนไปจากเดิม.. ดูกรอบสีเหลือง อันล่าง)

     


(10) เสร็จแล้วสั่งสตาร์ท APRX ด้วยคำสั่ง  (เพราะจากข้อที่ 1 เราสั่งให้ APRX หยุดทำงาน)
      # /etc/init.d/aprx start

เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งและคอนฟิกโปรแกรมตั้งเวลาอัตโนมัติ ที่มีชื่อว่า ntpclient