๙ มีนาคม ๒๕๕๕

  การตั้งค่าเวลาให้ OpenWRT ที่ติดตั้งบน WRT54GL เป็นเวลาประเทศไทย  

โดยปกติเวลาเราติดตั้ง OpenWRT บน WRT54GL ใหม่ๆ ค่าเวลาจะถูกกำหนดให้เป็นเวลา UTC ซึ่งเวลาเราเข้าไปดูพวก Log file ต่างๆ อาจทำให้สับสนกับเวลาประเทศไทย ดังนั้นเพื่อลดความสับสนตรงนี้ เรามาดูวิธีปรับแก้ให้ OpenWRT แสดงเวลาเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)

เริ่มโดยการ Login เข้าไปใน OpenWRT ด้วยโปรแกรมพวก SSH แล้ว

- ทดลองใช้คำสั่งดูเวลาใน OpenWRT ดังนี้

        root@OpenWrt:~# date      แล้วจะปรากฎค่าเวลาดังนี้

       Fri Mar 09 00:15:19 UTC 2012

        จะเห็นว่าค่าเวลาเป็นเวลา UTC

- ใช้คำสังเพื่อทำการแก้ไฟล์ที่ควบคุมเวลา ใน OpenWRT ดังนี้

        root@OpenWrt:~# nano /etc/config/system      แล้วจะปรากฎข้อมูลเดิมในไฟล์ดังนี้

       
   config system
      option hostname OpenWrt
      option timezone UTC

   config rdate
      list server ac-ntp0.net.cmu.edu
      list server ptbtime1.ptb.de
      list server ac-ntp1.net.cmu.edu
      list server ntp.xs4all.nl
      list server ptbtime2.ptb.de
      list server cudns.cit.cornell.edu
      list server ptbtime3.ptb.de


        ทำการแก้ไขข้อมูลให้เป็นแบบนี้ (วิธลัดคือ ลบของเดิมทิ้งไป แล้วคัดลอกข้อความข้างล่างนี้ใส่ลงไปแทน)

       
   config 'system'
      option 'hostname' 'OpenWrt'
      option 'zonename' 'Asia/Bangkok'
      option 'timezone' 'ICT-7'

   config 'rdate'
      list 'server' 'time.navy.mi.th'
      list 'server' '1.th.pool.ntp.org'
      list 'server' '0.openwrt.pool.ntp.org'
      list 'server' '1.openwrt.pool.ntp.org'
      list 'server' '2.openwrt.pool.ntp.org'
      list 'server' '3.openwrt.pool.ntp.org'

        ทำการ save ไฟล์ (Ctrl + O) แล้วออกจากหน้าจอแก้ไข (Ctrl + X)

- ทำการรีสตาร์ท 1 รอบ

        root@OpenWrt:~# init 6      แล้วรอจนเครื่องรีสตาร์เสร็จ แล้วทำการ Login เข้าไปใหม่อีกครั้ง

- ทดลองใช้คำสั่งดูเวลาใหม่อีกครั้งใน OpenWRT ดังนี้

        root@OpenWrt:~# date      แล้วจะปรากฎค่าเวลาดังนี้

       Fri Mar 09 07:22:01 UTC 2012

        จะเห็นว่าค่าเวลาเปลี่ยนเป็นเวลาประเทศไทยเรียบร้อย (ICT)

หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับ


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของ OenWrt ได้ที่ http://wiki.openwrt.org/doc/uci/system