๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

  ข้อสังเกตุ เรื่องการต่อสัญญาณเสียงจากวิทยุสื่อสารเข้ากับ I-Gate  

ต่อไปนี้ผมไม่ได้มีอคติกับสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น... เป็นผลจากการทดลองด้วยตัวผมเอง... หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมขอรับไว้เพียงผู้เดียว... และขอรับข้อชี้แนะจากทุกท่านครับ...

ที่ผ่านมา.. ผมเอาเครื่องโมบาย IC-2000 , IC-2200 , IC-V8000 , IC-F310 , GM300 มาลองต่อเข้า EzTNC เพื่อเป็นสถานี I-Gate (ผมผ่าเครื่องแล้วต่อเอาสัญญาณเสียงก่อนเข้า Volume ออกมาใช้)... และ Tracker ที่ใช้มีทั้ง FoxTrak (ค่าย Foxdelta) , Micro Trak RTG FA (ค่าย Byonic) , EzTRAK (ค่าย EZ)..... ผลปรากฏว่า
(๑) IC-2000 , IC-310 ตัว EzTNC ไม่ถอดสัญญาณเลย
(๒) GM300 ถอดได้ในระยะที่ Tracker อยู่ไม่ไกลนัก
(๓) IC-2200 และ IC-V8000 ถอดสัญญาณได้ทุกดอกที่เข้ามาชัด (คือสัญญาณเสียงที่รับได้แบบไม่มีเสียงซ่าผสมเข้ามา)

ผมเลยตั้งข้อสงสัยว่า เครื่องวิทยุรุ่นเก่า ๆ ถอดสัญญาณไม่ได้เลย.... ส่วนเครื่องรุ่นใหม่ ๆ ถอดสัญญาณได้ดี...

จากนั้นผมลองเอา Oscilloscope มาจับสัญญาณเสียงที่ออกมาจากเครื่อง ได้ผลปรากฏตามนี้
(ภาพเส้นกราฟ สีฟ้า ได้มาจากเครื่อง IC-2000 และ IC-F310 ซึ่งได้ลักษณะรูปคลื่นเสียงหมือนกัน)
(ภาพเส้นกราฟ สีเหลือง ได้มาจากเครื่อง IC-2200 และ IC-V8000 ซึ่งได้ลักษณะรูปคลื่นเสียงหมือนกัน)
(ภาพเส้นกราฟ ทั้งสองสี ผมวัดสัญญาณพร้อมกันสองเครื่อง IC2000 vs IC-V8000 และ IC-F310 vs IC-2200) เปรียบเทียบกัน

 ภาพเส้นกราฟ สีฟ้า ได้มาจากเครื่อง IC-2000 และ IC-F310 ซึ่งได้ลักษณะรูปคลื่นเสียงหมือนกัน 

          


 ภาพเส้นกราฟ สีเหลือง ได้มาจากเครื่อง IC-2200 และ IC-V8000 ซึ่งได้ลักษณะรูปคลื่นเสียงหมือนกัน 

          


 ภาพเส้นกราฟ ทั้งสองสี ผมวัดสัญญาณพร้อมกันสองเครื่อง IC2000 vs IC-V8000 และ IC-F310 vs IC-2200) เปรียบเทียบกัน 

          

ขอสรุปและทำภาพอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ....

สัญญาณตามกราฟหมายเลข 1 (ภาพด้านล่าง) เป็นสัญญาณที่ได้จากเครื่อง IC-2000 และ IC-F310 จะเห็นว่าความสูงของยอดคลื่นไม่เท่ากัน (ที่ความถี่ 1200Hz สูงกว่า) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ EzTNC ไม่ถอดข้อมูลเลย...

สัญญาณของ APRS ช่วงความถี่ 1200Hz และ 2200Hz อันที่จริงมันควรจะมีค่าความสูงของยอดคลื่น (Amplitude) เท่า ๆ กัน ถึงจะถูกต้องตามหลักการมอดูเลชั่นแบบ FM (เหมือนกราฟสัญญาณหมายเลข 2 ในภาพข้างล่าง) นั่นก็คือสัญญาณเสียงที่ได้มาจาก IC-2200 และ IC-V8000 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ EzTNC ถอดได้ทุกครั้งที่รับสัญญาณได้ชัด (คือสัญญาณเสียงที่รับได้แบบไม่มีเสียงซ่าผสมเข้ามา)

 

 สำหรับค่าแรงดันที่เหมาะสมกับสถานี I-Gate (ที่ใช้ EzTNC เป็น TNC) จะอยู่ระหว่าง 0.5 - 1.0 โวลต์ ซึ่งค่าแรงดันตรงนี้เข้าใจว่าตัว TNC แต่ละยี้ห้ออาจใช้ค่าแรงดันที่ต่างกันออกไป 

ขอคำชี้แนะ คำแนะนำจากเพื่อนๆ ด้วยครับ...