๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

 การกำหนดค่าต่าง ๆ สำหรับ Beacontext ของสถานี DiGi หรือ I-Gate 


= = =   รายละเอียดทั้งหมดอ่านเอาจากด้านล่างครับ   = = =
การหาค่าพิกัดตำแหน่งของสถานี , การกำหนดสัญลักษณ์ของสถานี , การกำหนดค่า PHG


 การหาค่าพิกัดตำแหน่งของสถานีี

 


 

การกำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสถานีของเรา
ที่จะให้แสดงในหน้าเวบไซต์ aprs.fi

อันนี้จาก http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=5774.msg252162#msg252162 เขียนโดย E20GMY (ผมขอแต่งเติมนิดหน่อยน่ะ)ข้างล่างนี้ เป็นภาพ Overlay ทำให้สะดวกในการเทียบอักษรกับสัญลักษณ์ 
ลองการเอาเม๊าส์ไปวางบนตาราง ภาพก็จะเปลี่ยนไป

ตาราง B Primary Symbol Table เลือกใช้ได้โดยการใช้อักขระ " / "
คั่นระหว่างค่าละติจูด กับ ค่าลองติจูด
 !DDMM.mmN/DDDMM.mmE#PHGxxxx 

 

ตาราง C Secondary Symbol Table เลือกใช้ได้โดยการใช้อักขระ " \ "
คั่นระหว่างค่าละติจูด กับ ค่าลองติจูด 
 !DDMM.mmN\DDDMM.mmE#PHGxxxx 

 


 

การกำหนดค่า PHG ของสถานี DiGi หรือ I-Gate
เพื่อแสดงวงรัศมีการรับส่งของสถานี

  รายละเอียดนี้เอามาจาก http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=3439.0 เขียนโดย Pilot_ham  

ค่า PHP คือค่าตัวเลข 4 หลักเขียนตามหลังตัวอักษร PHG เวลาจะใช้งานก็ให้เอามาเขียนรวมอยู่กับ Beacon ที่อยู่ในไฟล์คอนฟิกของโปรแกรม APRS I-Gate จากนั้นเมื่อเรารัน I-Gate แล้วจะส่งผลให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นข้อมูล (เบื้องต้น) ของสถานีเรา และยังมองเห็นเส้นวงรัศมีการรับส่งของสถานีของเราด้วย (PHG Circles)

ตัวเลข 4 หลัก มีความหมายตามตารางด้านล่างนี้

PHG Table

The Power Height Gain (PHG) data is an additional field inserted within Digipeater beacons, giving details about the setup, making it possible to calculate an estimated area coverage (using suitable software). TM-D700 and TH-D7 will "decode" these data and make them avaialble on the display (use List, then scroll to last screen of a callsign).

Item/Digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Power (W) 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81
Height (ft)  10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120
Gain (db) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Direction Omni NE E SE S SW W NW N -

 

ตัวอย่าง PHG2160  ตัวเลขสี่หลักที่ตามหลังตัว PHG สามารถแปลความหมายจากตารางได้ว่า
 หลักแรกหมายถึงกำลังส่งของสถานี Power (W) ในตัวอย่างเป็นเลข 2 หมายถึงค่ากำลังส่ง 4 วัตต์
 หลักที่สองหมายถึงความสูงของสายอากาศ Height (ft) ในตัวอย่างเป็นเลข 1 หมายถึงค่าความสูง 20 ฟุต (ไปเทียบเป็นเมตรเอาเองน่ะครับ)
 หลักที่สามหมายถึงเกนขยายของสายอากาศ Gain (db) ในตัวอย่างเป็นด้วยเลข 6 หมายถึงค่าเกนขยายสายอากาศ 6 ดีบี (dBi)
 หลักที่สี่หมายถึงทิศทางการรับของสายอากาศ Direction ในตัวอย่างเป็นเลข 0 หมายถึงแบบ รอบตัว ไม่กำหนดทิศ

Item/Digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Power (W) 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81
Height (ft)  10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120
Gain (db) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Direction Omni NE E SE S SW W NW N -

เวบไซต์คำนวนค่า PHG (ง่ายๆเลย) http://www.apritch.myby.co.uk/phgrcalc.htm 

 

ผลจากการเซ็ตค่า PHG คือจะทำให้ได้เห็นวงรัศมีการรับ-ส่งสัญญาณของสถานีของเรา... ดังตัวอย่างนี้

หลังจากเปิดหน้าเวบ aprs.fi แล้วให้ดูทางขวามือของจอ มองหาสัญลักษณ์ PHG ( ) แล้วคลิ๊กดู... 

จะเห็นวงสีแสดงรัศมีในการรับ-ส่งของสถานีเราเอง (PHG Circlel) ...ในภาพข้างล่างนี้ ผมกำหนดค่าเป็น PHG2260