{ จันทร์ ๖ กันยาน ๒๕๕๓ }
การต่อสายอินเตอร์เน็ตเข้าตัว WRT54G , WRT54GL
เพื่อใช้งานเป็น APRS  I-Gate

การต่อสายอินเตอร์เน็ตเข้าตัว WRT54GL ทำได้สองวิธีครับ

วิธีที่ 1 (กรณีที่ใช้เน็ตแบบ adsl และที่ตัว router จ่ายเลข IP วง 192.168.1.xx ออกมาให้แล้ว) [ดูภาพประกอบ]
() เอา PC เครื่องที่จะทำการคอนฟิกตัว WRT54GL ต่อเข้าทางช่อง LAN ช่องใดช่องหนึ่งใน 4 ช่อง แล้วเครื่อง PC ก็จะได้รับเลข IP มาจากตัว WRT 54GL (ควรจะได้รับเลข 192.168.1.xx) โดยยังไม่ต้องต่อ WRT54GL เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต
(
) ใช้โปรแกรมประเภท SSH (โปรแกรม putty หรือ SecureCRT) เข้าไปในเครื่อง WRT54GL แล้วทำการปิด DHCP ของตัว WRT54GL ด้วยคำสั่ง # /etc/init.d/dnsmasq disable (เสร็จแล้วยังไม่ต้องทำการรีสตาร์ท WRT54GL) ถ้าไม่ปิด DHCP ของ WRT54GL เวลาเราต่อตัว WRT54GL เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค มันจะไปแย่งจ่ายเลข IP กับตัว Router ที่ทำหน้าที่จ่ายเลขอยู่ก่อนแล้ว 
() ทำการกำหนดเลข IP ของตัว WRT54GL เสียใหม่ (ของเดิมๆ น่าจะเป็น 192.168.1.1 ให้แก้เป็นเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ไปชนกับเลขที่มีใช้งานอยู่แล้วในระบบ เช่นเลข 192.168.1.222 เป็นต้น) แล้วทำการรีสตาร์ทเครื่อง WRT54GL ซักหนึ่งรอบ ด้วยคำสั่ง # reboot
() เอาสายแลนอีกเส้นหนึ่งมาต่อจากช่อง LAN ช่องใดช่องหนี่งของ WRT54GL ที่เหลืออยู่อีก 3 ช่อง เพื่อต่อ WRT54G เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตของเรา (ถ้าที่ ADSL Router มีช่องเหลืออยู่ก็เสียบเข้าไปเลย แต่ถ้าของใครมี Switch/Hub ก็เสียบเข้าไปที่นั่นก็ได เพื่อให้มันสามารถต่อกับอินเตอร์เน็ตได
() ใช้โปรแกรมประเภท SSH (โปรแกรม putty หรือ SecureCRT) เข้าไปในเครื่อง WRT54GL อีกครั้ง แต่คราวนี้เลข IP ของตัว WRT54GL เปลี่ยนไปแล้วนะครับ ฉะนั้นตอน SSH จะต้องกำหนดเลขให้ถูกต้องด้วย ไม่งั้นจะเข้าไปในตัว WRT54GL ไม่ได้เชียว

วิธีที่ 2 (กรณีที่ใช้เน็ตของหน่วยงานที่สลับซับซ้อน หรือกรณีที่
ADSL Router ไม่ได้จ่ายเลข IP ออกมา)
 
วิธีนี้ต้องเข้าใจระบบเน็ตเวิร์คของเรามากหน่อย [ดูภาพประกอบ]
(A) ก่อนอื่นต้องเอาอินเตอร์เน็ตต่อเข้ากับช่อง WAN ของ WRT54G เพื่อให้มันสามารถติดต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ก่อน (ข้อระวังคือเลขไอพีของเน็ตที่เข้าทาง wan ต้องไม่ใช้ 192.168.1.x แต่ถ้าทาง WAN เป็นเลข 192.168.1.x อยู่ก่อนแล้วก็จะต้องเปลี่ยนทาง LAN ให้เป็นวงอื่นที่ไม่ใช่ 192.168.1.x) หรืออาจไปกำหนดค่าเลข IP ของ WAN ให้เป็นไปตามระบบที่ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว ก็ได้ [คลิ๊กอ่านวิธีเปลี่ยนเลข IP ใน WRT54GL]
(
B) เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการคอนฟิกค่า เสียบเข้าช่อง LAN ของ WRT54G โดยเครื่องคอมฯจะได้รับเลข IP มาจาก WRT54G เป็นเลข 192.168.1.x (เพราะ WRT54G จะทำหน้าที่ dhcp จ่ายเลขไอพีมาให้)